Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatustyö on moniammatillista työtä, joka tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.
Varhaiskasvatuksen ammattilaisten työ tukee varhaiskasvatuslain mukaista
lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen
ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.
Varhaiskasvatusta voidaan järjestää kunnallisessa tai yksityises-
sä päiväkodissa, perhepäivähoidossa, avoimena varhaiskasvatustoimintana, kuten esimerkiksi kerho- ja leikkitoimintana .