Toiminta


Kaikkia Voimialaiset tervetulleita kokouksiin tai yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin:


Yhdistyksen toimistolla, Puutarhakatu 16 B, 6krs.