Hallituksen esittely

 

Kaikille hallituksen jäsenille on esitetty samat kysymykset:

1. Nimi ja mitä haluat kertoa itsestäni

2. Mitä työtä teen?

3. Roolini järjestöaktiivina

4. Miksi minä olen lähtenyt mukaan JHL:n toimintaan?

5. Miksi on tärkeätä olla mukana ay- toiminnassa?

1. Helena Nieminen (Hellu) iloinen mummo lastelasteni mielestä, sohvanvaltaajakin ehdin olla toisinaan mieheni mieliksi.

2.Työuran olen tehnyt Tampereen kaupungilla vuodesta 1981 alkaen. Tällä hetkellä työskentelen sivustyspalveluissa kasvatus-ja opetuspalveluissa henkilöstökoordinaattorina.

3. Olen 2000- luvun aktiivi ja hyvin monessa edunvalvonta tehtävässä mukana. Tällä hetkellä olen yhdistyksemme puheenjohtaja, jäsenasianhoitaja, kotisivuasioissakin voit olla yhteydessä.  SAK:n Tampereen paikallisjärjestön toiminnassa aktiivisesti mukana ja SAK:n edustajsiton varapuheenjohtaja.

4. Työpaikalla minut valittiin aikanaan työsuojeluasiamieheksi, osallistuin JHL:n järjestämiin koulutuksiin ja minua pyydettiin ay-toimintaan mukaan. Minut valittiin laitoshuoltajien luottamusmieheksi ja sillä tiellä ollaan. Tahtotila asioiden selvittämisestä vei mukanaan, minusta on tullut ay-aktiivi ja edunvalvonta kuuluu päivittäiseen arkeeni.

5. Toimiessani Ay- toimijana pystyn vaikuttamaan muiden aktiivien kanssa edunvalvonnallisiin työelämää koskeviin kysymyksiin. Näen erittäin tärkeänä yhteistoiminnan ja yhdessä tekemisen. On hyvin tärkeätä viedä jäsenistön näkemyksiä sekä ajatuksia päätöksentekijöille ja olla mukana kehittämässä tulevaisuuden toimintaa 

1. Nina Rajala, liiton jäsen vuodesta 2001.

2. Toimin varhaiskasvatuksen hoitajana Pallopuiston päiväkodissa.

3. Olen varhaiskasvatuksen jaoston sihteeri, toimin jhl 250 hallituksessa varapuheenjohtajana, olen päivähoidon varaluottamusmies ja 2.varatyösuojeluvaltuutettu.

4. Mukaan yhdistystoimintaan minut houkutteli entinen kollega, pitkän linja ay- aktiivi.

5. Saan ensikäden tietoa meitä koskevissa asioissa, voin osallistua tuleviin päätöksentekoehdotuksiin. Olen linkkinä tiedonsiirrosta kentän ja edunvalvonnan välillä. Minulla on mahdollisuus osallistua yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin.

1. Olen Päivi Karjalainen, elämänkokemusta on kertynyt vähän reilut puolivuosisataa. Asun Ikurissa ja minulla on kaksi lasta, jotka ovat jo aikuisia ja asuvat omillaan.

2. Toimin päätoimisena luottamusmiehenä varhaiskasvatus-perusopetuksessa, sekä Tampereen Yhteisjärjestö JHL:n varapääluottamusmiehenä. Suurimman osan aikaa työurastani olen tehnyt varhaiskasvatuksessa. Koulutukseltani olen lähihoitaja/kodinhoitaja.

3. JHL 250 yhdistyksen sihteeri. Tampereen Yhteisjärjestön hallituksen jäsen ja taloudenhoitaja. Toimin JHL:n valtakunnallisessa kasvatus-ja ohjausalan verkostossa Sisä-Suomen edustajana. OPH:n kasvatus-ja ohjausalan työelämätoimikunnassa olen työntekijäedustajana.

4. Olen kasvanut perheessä, jossa on oltu aktiivisia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Olen sitä mieltä, että asioista ei voi valittaa, jos ei ole valmis jotenkin vaikuttamaan siihen, että ne olisivat paremmin. Jos ei itse halua toimia, pitää etsiä väylä tai henkilö, jonka kautta asiaan voidaan vaikuttaa.

5. Ay- toiminta on parhaimmillaan toisesta välittämistä. Ammattiyhdistystoiminta antaa laajempaa näkemystä ja tietoa työhön liittyvistä asioista. Työehdoista on pidettävä kiinni niin työntekijän kuin työnantajakin. JHL kouluttaa ja koulutus on laadukasta, valikoimassa on niin ammattialakoulutusta kuin järjestöllistäkin. Luottamusmies voi auttaa yksittäisen työntekijän, koko työyhteisöä koskevissa tai kokonaisen ammattiryhmän asioissa. Jos lähdet vapaa-ajan toimintaan tai oman ammattialasi jaoston kokoukseen tai yhdistyksen jäsenkokoukseen niin taatusti löydät sieltä samanhenkistä seuraa.

1. Sari Nieminen, 19- vuotiaana liittynyt ammattiliiton jäseneksi ja sillä tiellä ollaan. Naimisissa kahden aikuisikään päässeen pojan äiti. Matkustelu ja uuden kokeminen kuuluu harrastuksiini, elämästä nauttien.

2. Tampereen kaupungille tulin töihin 2002 loppu vuodesta. Aloitin urani kaupungilla Kanjonin päiväkodin keittiöllä. Ja muutamassa koulun ja päiväkodin keittiössä näin vuosina olen kerinnyt työskentelemään. Ja vaikka ikääkin on jo kertynyt mutta silti minulla on halu oppia uutta. Kouluttautuminen ja uuden oppiminen pitääkin mielen virkeänä. Vuoden 2019 siirryin uuden työnantajan palvelukseen Pirkanmaan Voimia Oy. Työskentelen tällä hetkellä Voimialla JHL pääluottamusmiehenä.

3. Olen Tampereen hyvinvointipalveluiden hallituksen jäsen, taloudenhoitaja, jäsenasiainhoitaja ja Voimian jaoston puheenjohtajana. Tampereen yhteisjärjestön hallituksessä ja edustajistossa jäsenenä. Toimin myös ensimmäisenä varatyösuojeluvaltuutettuna.

4. Vaikuttamisen mahdollisuus, mielenkiinto ay-toimintaan, uteliaisuus, uuden oppiminen ja kouluttautumisen mahdollisuus.

5. Halu tietää mitä mitä muutoksia työelämässä tapahtuu, olla ajan hermoilla, saada ajankohtaista tietoa asioista ja oppia uutta. Mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin.

 

1. Minä olen Outi Kataja. Asun Tesoman ja Ikurin rajamailla. Tulen ihmisten kanssa toimeen ja huumorintajua löytyy.

2. Työni aloitin vuonna 2001 Sampolan koulun keittiöllä.Nykyisin olen palveluesimies Pirkanmaan Voimialla, toimipisteenäni on Tesoman yhtenäiskoulu. Siellä olen tekimisissä ruoan kanssa, kiinnostus siivouksen puolellekin on kova.

3. Tällä hetkellä hallituksen jäsen sekä Pirkanmaan Voimian varapääluottamusmies.

4. Ihan alkujaan joko siemennesteen tai äidinmaidon mukana. No joo, epäilen vahvimmin äidinmaitoa. Ja kyllä sitä oma kiinnostus edunvalvontaan nousi, kun koulut oli käyty ja oltiin siirrytty työmarkkinoille. Ja jotainhan tästä saa, koska vieläkin se kiinnostaa. Nämä on niitä asoita, joita en ainakaan minö osaa sanoin selittää.

5. Yhteinen edunvalvonta, joukossa on voimaa. Tässä nykymaailmassa ei yksin pärjää.

1. Anita Harjanne. Olen liittynyt 1978 ammattiliittoon silloiseen KTV:hen. Tampereen kaupungilla olen ollut töissä 39- vuotta.

2. Työskentelen lastenhoitajana 3-5 vuotiaiden ryhmässä. Työpaikkani on Metsäniitynpäiväkoti ja koulu. Se sijaitsee Annalassa.

3. Olen 250 hallituksen jäsen, varhaiskasvatuksenjaoston puheenjohtaja, päivähoidon luottamusmies ja 1.varatyösuojeluvaltuutettu.

4. Aikanani lähdin ystävieni kanssa tapahtumiin ja kevät-sekä syyskokouksiin. Niihin aikoihin kokouksissa kävi kymmenittäin ihmisiä. pikkuhiljaa osallistuin yhdistyksen muuhunkin toimintaan. Olin mm. jäsenasiainhoitajana. Lasteni ollessa pieniä pidin taukoa toiminnasta. Uudestaan lähdin mukaan ystävien houkuttelemana ja aloin osallistumaan varhaiskasvatusjaoston toimintaan ja siitä pikkuhiljaa muuhunkin toimintaan.

5. Ay- toiomnnassa puhutaan työelämän ajankohtaisista asioista. Varhaiskasvatusjaoston kokoontumisissa keskustelemme päivähoidon käytännöistä ja toimintatavoista. Monenlaiset koukutuspäivät ovat tärkeitä ajantasaisen tiedon ylläpitämiseksi. On myös tärkeää saada tukea toisilta ay- toimijoilta.

1. Mia Järvinen

2. Pirkanmaan Voimialla työsuojeluvaltuutettuna.

3. Hallituksen jäsen, ensimmäistä kautta. Voimian luottamusmies.

4. Oma kiinnostus toimintaa kohtaan ja kaverit sai houkuteltua.

5. Voi olla mukana vaikuttamassa asioihin.

1. Kirsileen Nurmikolu

2. JHL:n kuukausipalkkalaisten pääluottamusmies, lähihoitaja läntisen alueen kotihoito.

3. Hallituksen jäsen.

4. Ay- toimintaan lähdin heti mukaan kun pääsi yhdistyksen jäseneksi. Vuonna 1981 jäseneksi pääsin vasta silloin, kun 3kk koeaika oli tullut täyteen. Ay- liikkeeseen kuuluminen oli itsestään selvää, liittyisikö jotenkin verenperintöön?

5. Saa tietoa, pystyy vaikuttamaan ja oppii ymmärtämään, että asiat eivät ole yksikertaisia tai itsestäänselvyyksiä. Uusille jäsenille sanoisin, käyttäkää liittomme tarjoamaa koulutustarjontaa hyväksenne!

1. Olen Nevalan Johanna. Olen tullut sijaiseksi kotihoitoon ensimmäisen kerran 1991. Jäin pian toisen lapseni kanssa äitiyslomalle ja kotiin n. kolmeksi vuodeksi. Takaisin kotihoitoon tulin -95 tammikuussa, josta lähtien olenkin täällä työskennellyt. Työnantaja on tukenut kouluttautumista hyvin, esim. erikoisammattitutkinto, hoiva- ja huolenpito-moduulien sisältämät opintokokonaisuudet, että kodinhoitajan pohjakoulutuksella pystyin tekemään lähihoitajan töitä, sekä viimeisempänä hoitotyön puolelta muistihoitajankoukutus oppisopimuksella. Tällä hetkellä toimin toista vuotta työsuojeluvaltuutettuna.

2. Työpisteeni on Kaukajärven terveystalolla, mutta koko kotihoito on työkenttääni. Teen työtä työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen ja työhyvinvointiin liittyvien asioiden kanssa. Tähän kuuluu mm. erilaisten työturvallisuuden, työhyvinvoinnin, perehdytyksen ja koulutuksen seuranta erilaisten seurantatietojen, tilastojen ja kyselyjen avulla. Käyn myös tutustumassa eri tiimeissä, milloin missäkin työsuojeluun liittyvissä asioissa ja välillä muutenkin vaan. Tärkein tieto työstä tulee työntekijöiltä, jotka ottavat aktiivisesti yhteyttä ja tuovat esille huomaamiaan kehitystarpeita työssä. Näitä vien eteenpäin mm. yhteistyöryhmän jäsenenä sekä Etelä-Kaakko- alueen henkilöstön edustajana. Tunnen tärkeänä tämän roolini viestinvälittäjänä työntekijöiden ja työnantajan edustajien välillä. Asiakkaan hyväksi tehtävän työn on oltava hyvälaatuista ja kokonaisvaltaista hoitotyötä. Nykyisessä taloustilanteessa myös kustannukset on koko ajan pidettävä työn kehittämisessä mukana. Tämän kokonaisuuden aikaansaamiseksi juuri jatkuva keskustelu toimialalla kaikista työhön liityvistä asioista, niiden jatkuva tarkastelu ja kehittäminen on tarpeen, että kaikkien meidän osaaminen olisi parhaassa mahdollisessa käytössä ja meidän vanhukset näin saavat heille kuuluvan hyvän hoivan.

3. Olen uutena JHL-250 hallituksessa varajäsenenä. olin ay- toiminnasta pois kymmenen vuotta tässä välissä. Perhesyistä toimintani ei voi olla hyvin aktiivista, aikaa kun ei ole rajattomasti, mutta annan sen panokseni minkä pystyn. Olen myös jäsenenä Pirkanmaan vanhustyön ammattialaverkostossa. Verkoston  tapaamisissa kuulee alueelliset ja edunvalvonnalliset kuulumiset eri puolilta Pirkanmaata erilaisista vanhustenhoitoa tuottavista työpaikoista.

4. Uutena kotihoidon työntekijänä haluaisin tietää miten eri puolilla kaupunkia työtä tehdään ja millaisia keinoja siihen on vaikuttaa. Meillä oli tiimissä ay-aktiivi, joka luotsasi minut toimintaan mukaan- kiitos Laineen Terhille siitä ja lämpimät terveiset, toivottavasti luet tämän:=)

5. Mitä useampi ihminen kuuluu ay- liikkeeseen, sitä enemmän sillä on voimaa ja uskottavuutta. Ammattiliittojen neuvottelemat työehtosopimukset ja muut työelämän pelisäännöt muuttuvat työpaikoillamme todeksi. Ilman niitä jokainen joutuisi neuvottelemaan palkkansa, lomansa ja muut etunsa itse. Myös työttömyysturvan sisällöstä neuvottelevat ammattiliitot. Ristiriitatilanteissa järjestäytynyt työntekijä saa apua omalta luottamusmieheltään. Ay- toiminnassa mukana oleminen auttaa pysymään ajan hermoilla omaa työpaikkaa koskevissa asioissa ja samalla antaa väylän vaikuttaa, tuoda työpaikan asioita esille. JHL:ssä tärkeänä minulle on keskeinen toimintaperiaate, että ihmisten tarvitsemat palvelut tuotetaan kunnan omana työnä, ettei esim. vanhustenhoito muodostuisi voitontavoittelun kohteeksi.

Päivi Karjalainen- Koivumäki, koulunkäynnin ohjaaja