Kotihoito

Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan asiakkaan kotona selviytymisen kannalta riittäviä kotiin järjestettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja kuten apua, tukea, hoitoa, kuntoutusta ja ohjausta päivittäisistä perustoiminnoista suorittamisessa.

opas ammattilaisille

PDF-tiedostovanhustyon_ammattilaisen_opas_jhl.pdf (864 kB)